കേരള സർക്കാർ ഏജൻസി വഴി ഗൾഫിൽ നിരവധി തൊഴിലവസരങ്ങൾ; യോഗ്യത പത്താം ക്ലാസ് മുതൽ

Banner Image

കേരള സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ ODEPC വഴി UAEയിലെ (യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ്) വിവിധ ഒഴിവുകളിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നു

ടാലി ക്ലർക്ക്

ഒഴിവ്: 4

യോഗ്യത

പത്താം ക്ലാസ്/ പ്ലസ് ടു

പരിചയം

2 – 3 വർഷം

ശമ്പളം

AED 2000

റീച്ച് ട്രക്ക് ഓപ്പറേറ്റർ

ഒഴിവ്: 2 – 5

യോഗ്യത

UAE ലൈസൻസ് നമ്പർ 7 അല്ലെങ്കിൽ 8 അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ലൈസൻസ്

പരിചയം

2 – 3 വർഷം

ശമ്പളം

AED 2500

ക്ലീനർ – പുരുഷൻ

ഒഴിവ്: 50

യോഗ്യത

1. സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈസ്കൂൾ

2. ഇംഗ്ലീഷ് ആശയവിനിമയ കഴിവ്

ശമ്പളം

AED 850

ITV ഡ്രൈവർ

യോഗ്യത

1. സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ അല്ലെങ്കിൽഹൈസ്കൂൾ

2. ഇംഗ്ലീഷ് ആശയവിനിമയ കഴിവ്

പ്രായം

25 – 41 വയസ്സ്

ശമ്പളം

AED 1950

ഫോർക്ക്ലിഫ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ

യോഗ്യത

ബിരുദം

UAE ലൈസൻസ് നമ്പർ 7 അല്ലെങ്കിൽ 8 അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ലൈസൻസ്

പരിചയം

3 – 5വർഷം

ശമ്പളം

AED 2500

ജനറൽ വെയർഹൗസ് ഹെൽപ്പർ

ഒഴിവ്: 20

യോഗ്യത

പത്താം ക്ലാസ്/ പ്ലസ് ടു, ശാരീരിക ക്ഷമതയും

ശമ്പളം

AED 1,200

ലാഷർ/റിഗ്ഗേഴ്സ് (പുരുഷൻ)

യോഗ്യത

സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈസ്കൂൾ

പരിചയം

1 – 2 വർഷം

പ്രായം

21 – 35 വയസ്സ്

ശബളം

AED 950

ഇമെയിൽ വഴി അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തിയതി: ആഗസ്റ്റ് 3 വിശദവിവരങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നോക്കുക

Banner Image

Source link

Leave a Comment

New Report

Close

×