കേരള സർക്കാരിന് കീഴിൽ പ്രൊജക്റ്റ് കോഡിനേറ്റർ, ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ഒഴിവുകൾ

Banner Image

കേരള യൂത്ത് ലീഡർഷിപ്പ് അക്കാഡമിയിൽ അവസരം

കേരള യൂത്ത് ലീഡർഷിപ്പ് അക്കാഡമിയുടെ പദ്ധതി നടത്തിപ്പിനായി പ്രൊജക്ട് കോർഡിനേറ്റർമാരുടെ താത്കാലിക തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

ഒഴിവ്: 2

യോഗ്യത

ബിരുദം

പരിചയം

6 മാസം

പ്രായം

21 – 32 വയസ്സ്

ശമ്പളം

25,000 രൂപ (ഫീൽഡ് വിസിറ്റ്& പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേഷന് 5,000 രൂപ അധികമായി ലഭിക്കും)

ഗൂഗിൾ ഫോം മുഖേന ഓൺലൈനായി മാത്രമേ അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കൂ. അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി ഓഗസ്റ്റ് 5. വിശദവിവരങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നോക്കുക

ഫോൺ നമ്പർ

0471 251 7437

ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ഒഴിവ്

കോഴിക്കോട് ജില്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാരുടെ പാനൽ രൂപീകരിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

ജില്ലയിലെ സർക്കാർ പരിപാടികളുടെ ഫോട്ടോ കവറേജ് നടത്തുന്നതിനായി കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിയമനം.

ഡിജിറ്റൽ എസ്.എൽ.ആർ/മിറർലെസ് ക്യാമറകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഹൈ റെസല്യൂഷൻ ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കാൻ കഴിവുള്ളവരായിരിക്കണം. വൈഫൈ സംവിധാനമുള്ള ക്യാമറ ഉള്ളവർക്ക് മുൻഗണന ഉണ്ടായിരിക്കും.

അപേക്ഷകർ ജില്ലയിൽ സ്ഥിര താമസക്കാർ ആയിരിക്കണം. പി.ആർ.ഡിയിലോ പത്രസ്ഥാപനങ്ങളിലോ ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാരായി സേവനം ചെയ്തവർക്ക് മുൻഗണന ലഭിക്കും. അപേക്ഷകർ ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽപ്പെടുകയോ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്തവരായിരിക്കരുത്.

ചുമതലപ്പെടുത്തുന്ന വർക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രതിഫലം. 2024 മാർച്ച് 31 വരെയാണ് പാനലിന്റെ കാലാവധി.

താത്പര്യമുള്ളവർ ബയോഡാറ്റ, വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, പ്രവൃത്തി പരിചയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, തിരിച്ചറിയൽ രേഖ, ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് എന്നിവയുടെ പകർപ്പുകൾ സഹിതം അപേക്ഷ ജില്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ, ജില്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസ്, സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, കോഴിക്കോട്, 673020 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയക്കണം.

ക്യാമറയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ അപേക്ഷയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. അപേക്ഷകൾ ആഗസ്റ്റ് 8 ന് വൈകുന്നേരം 5 മണി വരെ സ്വീകരിക്കും.

ഫോൺ നമ്പർ

Banner Image

Source link

Leave a Comment

New Report

Close

×
Available for Amazon Prime